Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Eğitim Alma Hareketliliği

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE KATILACAK PERSONEL İÇİN;

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat süresi hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 aydır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Başvuru ve değerlendirme

Erasmus eğitim alma hareketliliği için ilanlar Erasmus Ofisi web sitesinde yayınlanır ve başvuru süresinin dolmasının ardından başvuranların puan sıralaması yapılarak, seçim komisyonu tarafından belirlenen hak kazanan personel listesi belirlenerek web sayfamızda ilan edilir.

Not: Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

  • Kabul Belgesi: Her başvuru sahibinin hareketlilik gerçekleştireceği kurumdan kabul belgesi edinmesi gerekmektedir.
  • Dil yeterlilik belgesi.

Hareketlilik öncesi

Eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin aşağıdaki belgeleri İMÜ Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

  • Bilgi Formu (Formlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Mobility Agreement (Formlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Hareketliliğin gerçekleşeceği tarihler için düzenlenmiş görevlendirme yazısı

Seçilen personelin yukarıda belirtilen belgelerini  ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda personel tarafından açtırılan ve bilgi formunda belirtilen Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi Avro Hesabına yatırılacaktır.

Belgeleri teslim ettikten sonra Personel Hareketliliği Sözleşmesi düzenlenecektir ve sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda belirtilen Avro hesabına yatırılacaktır.

Hareketlilik sonrası

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik tamamlandıktan sonra aşağıda yer alan belgeleri İMÜ Erasmus Ofisine getirmesi gerekmektedir:

  • Mobility Agreement (Formlar sekmesinden  indirebilirsiniz)
  • Certificate of Confirmation (Formlar sekmesinden  indirebilirsiniz)
  • Seyahat belgesi (Pasaport giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi)

Önemli: Personel, hareketliliğe giderken daha önceden doldurup imzaladığı (ayrıca ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan) Mobility Agreement ve Certificate of Confirmation belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hakedilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirtilen Avro hesabına yatırılacaktır.

Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1.Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri*

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri*

144

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzen Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye**

 126

Diğer Ülkeler  1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri* 180

*Bölgelere ait ülke listeleri için buraya tıklayınız.

**Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

Günlük Erasmus + Hibesinin yanı sıra, seçilen personele seyahat desteği sağlanacaktır. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. 

Seyahat Mesafeleri

Standart Seyahat Hibe Tutarı(€)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 - 99 km arası

23

100 - 499 km arası

180

210

500 - 1999 km arası

275

320

2000 - 2999 km arası

360

410

3000 - 3999 km arası

530

610

4000 - 7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1500