ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eğitim Alma Hareketliliği

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE KATILACAK PERSONEL İÇİN;

Gitmeden Önce Yapılacaklar

  • Bilgi Formu (Dokümanlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Mobility Agreement (Dokümanlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Hareketliliğin gerçekleşeceği tarihler için düzenlenmiş görevlendirme yazısı

Seçilen personelin yukarıda belirtilen belgelerini  ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda personel tarafından açtırılan ve bilgi formunda belirtilen Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi Avro Hesabına yatırılacaktır.

Hareket esnasında ve sonrasında yapılacaklar

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında, daha önceden doldurup imzaladığı (Ayrıca Ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan)

  • Mobility Agreement (Dokümanlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Certificate of Confirmation (Dokümanlar sekmesinden indirebilirsiniz)

Belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hakedilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirtilen Avro hesabına yatırılacaktır.