Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Ders Verme Hareketliliği

DERS VERME HAREKETLİLİĞİNE KATILACAK AKADEMİK PERSONEL İÇİN;

Ders verme hareketliliğine katılacak personel için faaliyet süresinin, ev sahibi kurumdaki eğitim programına ve uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlaması için, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saat ders verilmesi gerekmektedir. 

Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).

Personel ders verme faaliyetinde ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme/eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebepler dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Başvuru ve Değerlendirme

Erasmus personel ders verme hareketliliği için ilanlar İMÜ Erasmus Ofisi web sitesinde yayınlanır ve başvuru süresinin dolmasının ardından başvurucuların puan sıralaması yapılır. Seçim komisyonu tarafından belirlenen hak kazanan personel listesi bu sürecin sonunda web sayfamızda ilan edilir.

Başvuru için gerekli evraklar

  • Kabul Mektubu: Başvuru sahibinin hareketlilik gerçekleştireceği ev sahibi kurumdan edineceği kabul mektubu Kurum/Kuruluş tarafından imzalı ve mühürlenmiş olarak başvuru sistemine yüklenecektir.
  • Dil yeterlilik belgesi 

Hareketlilik Öncesi

  • Bilgi Formu (Formlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Mobility Agreement (Formlar sekmesinden indirebilirsiniz)
  • Hareketliliğin gerçekleşeceği tarihler için düzenlenmiş görevlendirme yazısı

Seçilen personelin yukarıda belirtilen belgelerini  ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda personel tarafından açtırılan ve bilgi formunda belirtilen Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi Avro Hesabına yatırılacaktır.

Önemli: Akademik personelin ders verme hareketliliği kapsamında gideceği kurum ile kurumumuzun Erasmus Anlaşması olması gerekmektedir.

Hareketlilik Sonrası

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında, daha önceden doldurup imzaladığı (Ayrıca Ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan)

belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hakedilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirtilen Avro hesabına yatırılacaktır.

Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1.Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri*

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri*

144

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzen Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye**

 126

Diğer Ülkeler  1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri* 180

*Bölgelere ait ülke listeleri için buraya tıklayınız.

**Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

Günlük Erasmus + Hibesinin yanı sıra, seçilen personele seyahat desteği sağlanacaktır. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. 

Seyahat Mesafeleri

Standart Seyahat Hibe Tutarı(€)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 - 99 km arası

23

100 - 499 km arası

180

210

500 - 1999 km arası

275

320

2000 - 2999 km arası

360

410

3000 - 3999 km arası

530

610

4000 - 7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1500