Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Staj Hareketliliği

“Staj”, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya iş tecrübesi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Staj Hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Staj yapma hakkı kazanılan faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir öğrencinin Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri, aynı öğrenim kademesi içerisinde toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj hareketliliği olabilir.

Staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin staj faaliyetlerini ilgili akademik yılın yaz tatilinde en az 2 ay olmak üzere yapmaları gerekmektedir.

*Akademik yıl içerisinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularında bunu belirtmeleri ve onaylanmış olması kaydıyla faaliyetten faydalanabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Gerekli akademik not ortalamasına sahip olmak (Lisans: en az 2.20/4.00; Lisansüstü: en az 2.50/4.00).

BAŞVURU SÜRECİ

Erasmus+ kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin;

 • Öncelikle hareketlilik konusunda bölüm koordinatörleri ile iletişime geçmeleri ve bölüm koordinatörlerinden bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Bazı fakültelerde sadece fakülte koordinatörü bulunmaktadır. Bu durumda öğrencilerin fakülte koordinatörleriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bölüm ve Fakülte koordinatörleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 • İlgili Erasmus koordinatörü ile görüşüp bölümlerinin yurt dışındaki staj imkanlarını ve anlaşmalı kurumları öğrenen öğrenciler; staj yapmak istedikleri kurumla böyle bir anlaşma/bağlantı bulunmadığını öğrenmeleri durumunda, kendi imkanları ile yurt dışında staj yapabilecekleri bir kurumla iletişime geçebilir ve bu şekilde süreci kendileri başlatabilirler. Anlaşmalı kurumlar hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Üniversitemiz Erasmus+ Staj hareketliliğine katılacak öğrencileri belirlemek için senede 1 (bir) defa olmak üzere duyuruya çıkmaktadır. Öğrencilerimizin İMÜ Erasmus web sayfasındaki duyuruları takip etmesi ve belirtilen tarihler içerisinde, gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak başvurularını yapması gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler

 • Yabancı dil belgesi (Yabancı dil puanı olmayan öğrencilerimiz için yabancı dil sınavı yapılmaktadır. Dil sınavı Erasmus başvuruları başlamadan önce yapılmakta dolayısıyla öğrencilerimizin çalışma takvimimizi ve İMÜ Erasmus web sayfamızdaki duyurularımızı takip etmesi önem arz etmektedir.)
 • Transkript 
 • Varsa özel durumlarına ilişkin belgeler (engellilik, şehit ve gazi çocuğu olma, 2828 sayılı SHK kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış olanlar vb.)

​Davet Mektubu (Invitation Letter)

Staj yapmaya hak kazanan öğrencinin ilgili Erasmus koordinatörü ile iletişime geçerek, Erasmus koordinatörüne Erasmus+ kapsaminda staj yapmaya hak kazandığını ve stajın gerçekleştirileceği kurumun iletişim bilgilerini (e-mail, adres vs.) bildirmesi gerekmektedir.

İlgili Erasmus koordinatörünün öğrencinin staj yapacağı kuruma, staja gitmeye hak kazanan öğrenciyi bildirmesi üzerine, öğrenciye kurum tarafından (e-posta ya da posta yoluyla) staja davet edildiğini ve stajın gerçekleştirileceği tarih aralığını gösteren belge (davet mektubu) gönderilir. Ev sahibi kurum ayrıca başvuru formu, konaklama formu vb. doldurulmasını isteyebilir.

Ayrıca davet mektubu vize başvurusu için gereken bir belge olup bazı konsolosluklar davet mektubu aslını bazıları kopyasını talep etmektedirler. Bu konuyu vize başvurusunda bulunacağınız ülke konsolosluğuna danışabilirsiniz.

Değerlendirme süreci

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Dil Seviyesi*                    : %50
 • Şehit ve gazi çocukları    : +15 puan
 • Engelli öğrenci (Engelliliğini belgelendirmesi durumunda)  :+10 puan
 • Daha önce yararlanma    : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma: +10
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir)
 • Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir: +5
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) : -10
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5

 STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN ÖNCE 

(HAREKETLİLİĞE HAK KAZANDIKTAN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER) 

Erasmus+ Staj Öğrencilerinin Yurt Dışına Çıkmadan Önce Hazırlaması ve İMÜ Erasmus+ Ofisi’ne Teslim etmesi Gereken Belgeler

 • Kabul Mektubu: Stajın gerçekleştirileceği karşı kurumdan alınacak belgedir. Aslını Uluslararası ofise teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Eğitim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships): Eğitim anlaşması kişiye özel düzenlenen bir belge olup staj faaliyeti yerleştirme sürecinde gerçekleştirilecek çalışma programına dair bilgileri (çalışma programı, beceri, yeterlilikler, öğrenim çıktıları, staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı ile ilgisi, usta öğretici düzenlemeleri ve faaliyetin tamamlanması sonrası sağlanacak akademik tanınma vs.) içerir. Eğitim anlaşması formu web sayfamızdan indirilerek bölüm koordinatörü yardımıyla doldurulmalıdır. Form hazırlandıktan sonra öğrenci, staj yapılacak kurum ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (bölüm koordinatörü) tarafından imzalanır. Staj yapılacak kurumun aracı kurumlar aracılığıyla bulunması ve anlaşma yapılması da mümkün olup bu durumda aracı kurum Eğitim Anlaşmasının yapılmasında da yardımcı olur.

 • Letter of Intent: İMÜ Erasmus+ web sayfasında formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz.

 • Hibe Sözleşmesi ve Konsolosluk için Erasmus+ Öğrencisi Olduğunuzu ve Hibe Alacağınızı Bildiren Yazı: Hibe sözleşmesi İMÜ Erasmus+ Ofisine gelerek doldurulacaktır. İMÜ Erasmus+ Ofisine davetiyenizi teslim ettiğinizde staj vizesine başvurusu yapabilmek için gidilecek ülke konsolosluğuna sunulmak üzere zorunlu olan hibe alacağınızı bildiren yazıyı talep ediniz.

 • Öğrenci bilgi formu:  İMÜ Erasmus+ web sayfasında formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz

 • Sağlık sigorta beyanı: İMÜ Erasmus+ web sayfasında formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz.

 • Sağlık/Seyahat Sigortası Belgelerinin Fotokopisi:  Erasmus+ Staj faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin Genel Sağlık sigortasına (Health Insurance Coverage) en olarak Kaza sigortası (Accident Insurance Coverage) ve Mesuliyet Sigortası (Liability Insurance Coverage) yaptırması zorunludur. Zorunlu sigortalar ayrı ayrı yaptırılabileceği gibi tek poliçede de temin edilebilmektedir. Sigortaların poliçe süresinin staja gidiş tarihinden stajdan dönüş tarihine kadar geçecek tüm süreyi kapsaması gerekmektedir.

 • Erasmus Öğrenci Beyannamesi: Erasmus+ programından doğan hak ve yükümlülüklerin kapsamlı şekilde açıklandığı belgedir. Erasmus Öğrenci Beyannamesini buradan indirerek çıktısını alıp dikkatle okuduktan sonra "Okudum anladım" yazarak imzalamanız gerekmektedir.

 • Pasaport/ Vize Sayfalarının Fotokopisi: Pasaportunuzu ve vizenizi aldıktan sonra pasaportunuzun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfa ile geçerli vizenin basıldığı sayfanın fotokopisi İMÜ Erasmus+ Ofisine teslim edilecektir.

 • OLS (Online Language Support): OLS sınav yapma zorunluluğu yeni dönemde kaldırılmıştır. Ancak öğrenciler, öğrenmek istedikleri dili/dilleri, kurs ve dil sayı sınırlaması olmaksızın katılabilecekleri EU Academy Platformu'ndan faydalanabileceklerdir. Kayıt için ve ilgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız 

 • Banka Hesap Bilgileri: Hibenizin ödenebilmesi için Ziraat Bankası Çemenzar Şubesinde Avro hesabı açtırılması gerekmektedir. Hesabı açtıktan sonra hesap cüzdanınızın fotokopisini İMÜ Erasmus+ Ofisine teslim ediniz. Hareketliliğe hibesiz olarak katılacak öğrencilerin hesap açmasına gerek yoktur. 

Hibe Miktarları

Program Ülkelerine Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600

Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)
Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:
Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Staj (Avro)
1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*  700
5. ve 14. Bölge Ülkeleri*  750

*Bölgelere ait ülke listeleri için buraya tıklayınız.

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)
Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro
Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar Günlük 50 Avro

HAREKETLİLİK SIRASINDA

Karşı kuruma varış tarihini gösteren Confirmation of Arrival belgesini imzalatıp ofisimize mail olarak iletir.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ TAMAMLANDIKTAN SONRA

Staj Hareketliliğine Katılan Öğrencilerin Yurt Dışından Döndükten Sonra İMÜ Erasmus+ Ofisine Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

 • Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance): Karşı kurum tarafından verilen ve yurt dışında staj hareketliliği kapsamında bulunulan tarih aralığını ve hangi programa katıldığınızı gösteren belgedir. Bu belgeyi staj hareketliliğinizi gerçekleştirdiğiniz kurumdan imzalı ve mühürlü şekilde temin ediniz, döndüğünüzde nihai hibenizin hesaplanabilmesi için İMÜ Erasmus+ Ofisine teslim ediniz.

 • Transkript (Transcript of Records) (zorunlu staj olarak saydıracak öğrenciler için) :  Staj faaliyeti tamamlandıktan sonra stajınızın tanındığını gösteren transkripti ve varsa Diploma Eki Örneğini İMÜ Erasmus+ Ofisine teslim ediniz.

 • Learning / Traineeship Agreement “After the Mobility”: Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini gösterecek şekilde düzenlenen Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından imzalanarak onaylanması gerekmektedir. Ayrıca staj hareketliliği için “After the Mobility” bölümünde yer alan ve staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümünün de doldurulmuş olması önemlidir.

 • Pasaport Fotokopisi:  Staj hareketliliğini tamamayan öğrencilerin yurda giriş-çıkış damgalarını içeren sayfanın ve uçak biletlerinin fotokopisini İMÜ Erasmus+ Ofisine sunmaları gerekmektedir.

 • Öğrenci Anketi: Faaliyetleri tamamlanan öğrenciler Hareketlilik Aracı kullanılarak çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları zorunludur.

 • Özel Durumlar (varsa) Belge İbrazı: Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler İMÜ Erasmus+ Ofisine sunulacaktır.

Lütfen daha detaylı bilgi için Erasmus Uygulama El Kitabını inceleyiniz.