ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği

- Staj Faaliyeti Nedir?

“Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

-Faaliyet Süresi Ne Kadar?

 • Staj Hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet 2 aydan kısa olamaz.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir.
 • Staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin staj faaliyetlerini 2018 yılı yaz tatilinde en az 2 ay olmak üzere yapmaları gerekmektedir.

Akademik yıl içerisinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularında bunu belirtmeleri ve onaylanmış olması kaydıyla faaliyetten faydalanabilirler.

-Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 

300

400

Erasmus+ staj hareketliliği başvurunuz kabul edildikten sonra neler yapmalısınız?

Akademik Koordinatörünüz  karşı kuruma yazarak bir Confirmation Letter gönderecek ve Erasmus staj öğrencisi olarak sizin seçildiğinizi bildirecektir. Bu nedenle kendisine e-posta göndererek, seçilmiş olduğunuz kuruluşun e-posta detaylarını iletiniz. Evsahibi kurum sizden Başvuru Formu, Konaklama Formu vb. doldurmanızı isteyebilir.

Training Agreement formu indirilerek doldurulmalıdır. Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü, tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. Bu formun doldurulması sırasında Akademik Bölüm Koordinatörleri yardımcı olacaktır. Form hazırlandıktan sonra evsahibi kurum, öğrenci ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (akademik Erasmus bölüm koordinatörü) tarafından imzalanır.

Bazı anlaşmalar aracı kurumlar ile gerçekleştirilmiştir. Bu durumda aracı kurum öğrencinin staj yapacağı kurumu ayarlar, Training Agreement'in yapılmasında yardımcı olur.

Gitmeden önce İMÜ Erasmus+ Ofisi’ne hangi belgeleri teslim etmeniz gerekiyor?

* Kabul Mektubu (karşı kurumdan alınacak) aslı

* Learning Agreement for Traineeships (Öğrenci Staj Anlaşması) (İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirebilirsiniz; bölüm koordinatörünüz ile birlikte doldurun)

* Letter of Intent ((İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz)

* Hibe Sözleşmesi (Bu belgeyi İMÜ Erasmus+ Ofisine gelerek doldurmalısınız)

* Öğrenci bilgi formu (İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz)

* Sağlık sigorta beyanı (İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz)

* Sigorta poliçesi (Staj öğrencilerinde seyahat-sağlık sigortasına ek olarak mesuliyet (sorumluluk) ve kaza sigortası poliçesi de yaptırılması zorunludur. Mümkünse bu üç sigortayı birden içeren bir poliçe yaptırmayı tercih edin.) 

* Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Beyannameyi buradan indirerek çıktısını alın; dikkatle okuduktan sonra "Okudum anladım" yazarak isminizle imzalayın.) 

* Pasaportunuzun kimlik ve vize sayfalarının kopyası

* OLS Sınav Sonuç e-mail çıktısı (Daha önce İMÜ Erasmus+ Ofisi size OLS Sınav linkini gönderecektir)

* Banka hesap bilgileriniz (Hibenizin ödenebilmesi için Ziraat Bankası Çemenzar şubesinde Avro hesabınızın olması gerekmektedir)

Hareketlilik Sonunda Erasmus Ofisimize Teslim Etmeniz Gereken Belgeler:

 • Learning / Traineeship Agreement “After the Mobility”: Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından imzalanarak onaylanması. (Staj hareketliliği için “After the Mobility” bölümünde yer alan ve staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümünün de doldurulmuş olması önemlidir.)  
 • Katılım Sertifikası: Karşı kurum tarafından verilen ve nihai hareketlilik tarihlerini belirten imzalı/mühürlü belge.
 • Pasaport yurda giriş-çıkış damgalarını içeren sayfanın ve uçak biletlerinin fotokopisi
 • Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması zorunludur.
 • Çevrimiçi dil sınavı (OLS): Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. (Sınav hareketlilik öncesinde 1 kez ve hareketlilik sonrasında 1 kez olmak üzere 2 kez doldurulacaktır.)
 • Özel durumlar (varsa): Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler),
 • Öğrenim hareketliliği için transkript: Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği.