ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğrenim Hareketliliği

Öğrenim Hareketliliği

-Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.  Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir.  Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler İMÜ’de tekrar edilir.

-Hareketlilik Süresi Ne Kadar?

 • Öğrenim Hareketliliğinde asgari süre 3 tam ay, azami süre 12 tam aydır.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir.

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması.
 • Başvurulan bölümde ikili anlaşmaların mevcut olması.
 • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 60 veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları.
 • Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler öğrenim hareketliliğinden faydalanamayacağı için hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.

-Değerlendirme

 • Akademik başarı düzeyi                 : %50
 • Dil Seviyesi*                                  : %50
 • Şehit ve gazi çocukları    : +15 puan
 • Engelli öğrenci (Engelliliğini belgelendirmesi durumunda)              :+10 puan
 • Daha önce yararlanma                    : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

-Hibe Miktarları

HAYAT PAHALILIĞINA GÖRE ÜLKE TÜRLERİ

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER

AYLIK ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HİBESİ (€)

AYLIK ÖĞRENCI STAJ HIBESI (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400


Erasmus+ öğrenim hareketliliği başvurunuz kabul edildikten sonra neler yapmalısınız?

Öncelikle Erasmus+ bölüm koordinatörünüz ile iletişime geçmelisiniz. Koordinatörünüz, Erasmus+ öğrencisi olarak seçildiğiniz bilgisini gideceğiniz kuruma iletmelidir.

Sonraki aşamada gideceğiniz üniversiteye Erasmus+ başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Bunun için ilgili üniversitenin web sitesine girerek genellikle Erasmus+ Office veya International Office’in sayfalarında “Incoming Students”, “Erasmus Students” ya da “Exchange Students” bölümlerinde açıklanan başvuru koşullarını öğrenmeniz gerekmektedir. Anlayamadığınız bir konu olduğunda gideceğiniz kurumdaki ilgili bölümün koordinatörüne e-posta göndererek teyit almanız tavsiye edilir. Koordinatör bilgilerini kendi bölüm koordinatörünüzden ya da Erasmus+ Ofisimizden öğrenebilirsiniz. Karşı kurumun sizi yönlendirdiği şekilde istenen belgeleri çevrimiçi ya da posta ile kendilerine ulaştırın.

Karşı kurumdan kabul edildiğinize dair Kabul Mektubunu ve Learning Agreement (Öğrenci Öğrenim Anlaşması) belgelerini alarak gitmeden önce İMÜ Erasmus+ Ofisine teslim etmeniz gerekmektedir. Erasmus+ öğrenim hareketliliği döneminde o üniversitede alacağınız derslerin belirtildiği Learning Agreement’ın “Before the Mobility” (Hareketlilikten Önce) kısmını bölümünüzün Erasmus+ koordinatörü ile birlikte doldurarak gerekli imzaları tamamlamanız ve Ofise teslim etmeniz büyük önem taşımaktadır.

Gitmeden önce İMÜ Erasmus+ Ofisi’ne hangi belgeleri teslim etmeniz gerekiyor?

* Kabul Mektubu (karşı kurumdan alınacak) aslı

* Learning Agreement (Öğrenci Öğrenim Anlaşması) (İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirebilirsiniz; bölüm koordinatörünüz ile birlikte doldurun)

* Hibe Sözleşmesi (Bu belgeyi İMÜ Erasmus+ Ofisine gelerek doldurmalısınız)

* Öğrenci bilgi formu (İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz)

* Sağlık sigorta beyanı (İMÜ Erasmus+ web sayfasında Formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz)

* Sigorta poliçesi (Öğrenim hareketliliğinde seyahat-sağlık sigortası zorunludur)

Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Beyannameyi buradan indirerek çıktısını alın; dikkatle okuduktan sonra "Okudum anladım" yazarak isminizle imzalayın.) 

* Pasaportunuzun kimlik ve vize sayfalarının kopyası

* OLS Sınav Sonuç e-mail çıktısı (Daha önce İMÜ Erasmus+ Ofisi size OLS Sınav linkini gönderecektir)

* Banka hesap bilgileriniz (Hibenizin ödenebilmesi için Ziraat Bankası Çemenzar şubesinde Avro hesabınızın olması gerekmektedir)

Hareketlilik Sonunda Erasmus Ofisimize Teslim Etmeniz Gereken Belgeler:

 • Learning / Traineeship Agreement “After the Mobility”: Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından imzalanarak onaylanması. (Staj hareketliliği için “After the Mobility” bölümünde yer alan ve staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümünün de doldurulmuş olması önemlidir.)  
 • Katılım Sertifikası: Karşı kurum tarafından verilen ve nihai hareketlilik tarihlerini belirten imzalı/mühürlü belge.
 • Pasaport yurda giriş-çıkış damgalarını içeren sayfanın ve uçak biletlerinin fotokopisi
 • Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması zorunludur.
 • Çevrimiçi dil sınavı (OLS): Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. (Sınav hareketlilik öncesinde 1 kez ve hareketlilik sonrasında 1 kez olmak üzere 2 kez doldurulacaktır.)
 • Özel durumlar (varsa): Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler),
 • Öğrenim hareketliliği için transkript: Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği.