Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Öğrenim Hareketliliği

Erasmus+  Öğrenim Hareketliliği nedir?

Öğrencilerimizin, kayıtlı oldukları eğitim kademeleri içerisindeki eğitimlerinin bir veya iki dönemini kurumlararası anlaşmamızın bulunduğu yurtdışındaki bir üniversitede gerçekleştirmesidir. Öğrenim hareketliliğine katılmak için gidilecek kurumun Yüksek Öğretim Erasmus Beyannamesine sahip olması ve kurumlararası anlaşmanın bulunması gerekmektedir.  Öğrencinin karşı kurumda aldığı dersler sayılır, başarısız olduğu dersler var ise İMÜ’de tekrar alınır.

Kimler başvurabilir?

Üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrencilerimiz başvurabilir. Bölümünün ikili anlaşması olan öğrenciler başvuru yapabilir. Bölüm anlaşmaları için lütfen Erasmus Anlaşmaları bölümünü inceleyiniz. Lisans 4. Sınıf öğrencilerimiz başvuru yapamaz. Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler öğrenim hareketliliğinden faydalanamayacağı için hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen asgari şartları karşılaması gerekmektedir:

 • Lisans Öğrencileri Akademik Not Ortalaması: 2.20/4.00
 • Yüksek Lisans Öğrencileri Akademik Not Ortalaması: 2.50/4.00
 • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın) 
 • Üniversitemizin yaptığı Erasmus Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almış olmak
 • Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanı veya İYS puanının (en az 70 puan almış olmak gerekmektedir) geçerlilik süresi 3 yıldır.

Çift anadal yapan öğrenciler sadece bir anadaldan başvuru yapabilirler.

Hareketlilik süresi ne kadardır?

Öğrenim Hareketliliğinde asgari süre 3 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir. Üniversitemiz tarafından, bir akademik dönem için hibe ödemesi yapılmaktadır. Ancak öğrenciler istediği takdirde hibesiz dönem uzatma hakkına sahiptir. 

BAŞVURU SÜRECİ

Üniversitemiz Erasmus+ Öğrenim hareketliliğine katılacak öğrencileri belirlemek için senede 1 (bir) defa olmak üzere duyuruya çıkmaktadır. Öğrencilerimizin İMÜ Erasmus web sayfasındaki duyuruları takip etmesi ve belirtilen tarihler içerisinde, gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak başvurularını yapması gerekmektedir. Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden sistem üzerinden alındığından, öğrencilerin sisteme E-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru tarihleri içerisinde sistemdeki gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm belgeler online başvuru sistemine yükleceğinden, elden belge teslim edilmemektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

 • Yabancı dil belgesi (Yabancı dil puanı olmayan öğrencilerimiz için yabancı dil sınavı yapılmaktadır. Dil sınavı Erasmus başvuruları başlamadan önce yapılmakta dolayısıyla öğrencilerimizin çalışma takvimimizi ve İMÜ Erasmus web sayfamızdaki duyurularımızı takip etmesi önem arz etmektedir.)
 • Transkript 
 • Varsa özel durumlarına ilişkin belgeler (engellilik, şehit ve gazi çocuğu olma, 2828 sayılı SHK kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış olanlar vb.)

Değerlendirme süreci

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Dil Seviyesi*                    : %50
 •  Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan  (Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan.    (Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.)

 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan      (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)

 •  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

  katılmama -10 puan

 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan

 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili

  olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Hibe miktarları

Erasmus hareketliliği kapsamında öğrenciye verilen hibe, öğrencinin tüm giderlerini karşılamaya yönelik değildir. Ayrıca üniversitemize verilen hibe miktarı göz önünde bulundurularak ve mümkün olduğunca daha fazla öğrencinin faydalanması amaçlandığı için öğrencilere haraketlilik süresince 1 akademik dönem için hibe verilecektir. Hareketlilik süresini uzatmak isteyen öğrenciler bölüm koordinatörlerinin onayı ile birlikte hibesiz olarak dönem uzatma haklarına sahiptir. Öğrencilerin hareketliliğe katılacakları ülkelere göre, alacakları hibe miktarı aşağıdaki gibidir: 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)* 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)
Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:
Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro)
1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*  700
5. ve 14. Bölge Ülkeleri*  600

*Bölgelere ait ülke listeleri için buraya tıklayınız.

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)
Faaliyetin 14’üncü gününe kadar Günlük 70 Avro
Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar Günlük 50 Avro

*Üniversitemiz tarafından bir akademik dönem için hibe ödemesi yapılmaktadır. Ancak öğrenciler istediği takdirde hibesiz dönem uzatma hakkına sahiptir. 

ÖNEMLİ NOT: Başvuru için Erasmus web sayfamızdaki duyuruları takip etmeniz ve belirtilen tarihler içerisinde başvuru yapmanız gerekmektedir.

       

HAREKETLİLİĞE HAK KAZANDIKTAN SONRA YAPILACAKLAR 

Öncelikle Erasmus+ bölüm koordinatörünüz ile iletişime geçmelisiniz. Koordinatörünüz, Erasmus+ öğrencisi olarak seçildiğiniz bilgisini gideceğiniz kuruma iletmelidir.

Gidilecek Üniversiteye Kayıt Başvurusu

Koordinatörünüzün Erasmus+ öğrencisi olarak seçildiğinizi bildirmesinden sonra karşı kurum mail adresinize  kayıt için gerekli bilgileri gönderecektir. Ancak yine de ilgili üniversitenin web sitesine girerek genellikle Erasmus+ Office veya International Office’in sayfalarında “Incoming Students”, “Erasmus Students” ya da “Exchange Students” bölümlerinde açıklanan başvuru koşullarını ve tarihlerini öğrenmeniz gerekmektedir. Anlayamadığınız bir konu olduğunda gideceğiniz kurumdaki ilgili bölümün koordinatörüne e-posta göndererek teyit almanız tavsiye edilir. Koordinatör bilgilerini kendi bölüm koordinatörünüzden ya da Erasmus+ Ofisimizden öğrenebilirsiniz. Karşı kurumun sizi yönlendirdiği şekilde istenen belgeleri çevrimiçi ya da posta ile kendilerine ulaştırın.

Başvuru yapmak, karşı kurumun talep ettiği gerekli belgeleri hazırlamak ve süreci takip etmek öğrencinin yükümlülüğündedir.

 HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER (HAREKETLİLİĞE HAK KAZANDIKTAN SONRA)

 • Kabul Mektubu: Gideceğiniz üniversiteye kaydınız tamamlandıktan sonra karşı kurum size kabul mektubu gönderecektir. Bu kabul mektubu vize başvurusunda konsolosluk tarafından talep edilecek ve bir kopyasını da ofisimize teslim etmeniz gerekecektir.

 • Sigorta Poliçesi : Öğrencilerin vize başvurusu yapmadan önce seyahat- sağlık sigortası yaptırması zorunludur. Bu sigorta öğrencinin hareketlilik süresini kapsamalıdır. Sigorta poliçesinin bir örneği de ofisimize teslim edilmelidir.

 • Sağlık Sigorta Beyanı: İMÜ Erasmus+ web sayfasında formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz

 • Hibe Yazısı: Gideceğiniz kurumdan kabul mektubunu aldıktan sonra ofisimize bildirdiğinizde hibe yazınız hazırlanacaktır. Bu belge Erasmus+ hareketliliğine katılmak için seçildiğinizi bildirir ve vize başvurusunda konsolosluğa sunmanız gerekir. Belgeyi vize başvurunuzda kullanmak için vize başvuru tarihinden en az 5 gün önce ofisimizden talep etmeniz gereklidir.

 • Öğrenci bilgi formu:  İMÜ Erasmus+ web sayfasında formlar sekmesi altından indirip doldurabilirsiniz

 • Euro Hesap Bilgileri: Ziraat Bankası Çemenzar şubesinden Avro hesabı oluşturulmalı ve hesap defterinin bir kopyası ofisimize verilmeli. Hareketliliğe hibesiz olarak katılacak öğrencilerin hesap açmasına gerek yoktur. 

 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Onay Formu: Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Erasmus Akademik Koordinatörü ile birlikte karşı kurumun Ders Kataloğu incelenip seçilecek derslere karar verilir. Gideceğiniz kurumun ders listesine karşı kurumun web sayfasından ulaşabilirsiniz. Seçilen dersler doğrultusunda Akademik Onay Formu doldurulup gerekli imzalar tamamlandıktan sonra Erasmus Ofisine öğrenci tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Akademik Onay işlemleri tamamlandıktan sonra Öğrenim Anlaşması doldurulur. Gidilecek kurum Dashboard kullanıyorsa Online Learning Agreement doldurulması gereklidir. OLA oluşturulması için kılavuzlar bölümünde yer alan Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması kılavuzunda belirtilen aşamaların takip edilmesi gerekmektedir.  Karşı kurumdan alınacak derslerin dönüşte sayılması için akademik onay belgesinin hazırlanması önemlidir. Akademik tanınma süreci iş akışına buradan ulaşabilirsiniz.  

 • Vize Fotokopisi: Pasaport ve vize bilgilerini içeren sayfaların fotokopisi ofise teslim edilmeli.

 • OLS (Online Language Support): OLS sınav yapma zorunluluğu yeni dönemde kaldırılmıştır. Ancak öğrenciler, öğrenmek istedikleri dili/dilleri, kurs ve dil sayı sınırlaması olmaksızın katılabilecekleri EU Academy Platformu'ndan faydalanabileceklerdir. Kayıt için ve ilgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız 

 • Hibe Sözleşmesi (Öğrenci Sözleşmesi): Tüm belgelerinizi tamamladıktan ofisimize geldiğinizde ofis tarafından hazırlanacak ve sizin tarafınızdan imzanlanacaktır. Hareketlilik tarihinden en az 2 hafta önce ofisimize gelmeniz ve bu belgenin hazırlanması gereklidir. Bu belge hazırlandıktan sonraki 2 hafta içerisinde ödemeniz yapılacaktır.

 • Erasmus Öğrenci Beyannamesi: Buradan indirip, okudum anladım yazarak imzalayıp teslim etmelisiniz.

HAREKETLİLİK SIRASINDA

Öğrenim anlaşmasında (Learning Agreement) belirtilen derslerde değişiklik yapılacaksa, öğrenci Erasmus Akademik Koordinatörü ile haberleşerek ders değişikliği dilekçesini doldurur. Formdaki gerekli imzalar tamamlandıktan sonra Erasmus Ofisine iletir, form onaylandığında ders değişikliği yapar ve OLA during the mobility kısmını doldurur.  

Karşı kuruma varış tarihi gösteren Confirmation of Arrival belgesini imzalatıp ofisimize mail olarak iletir.

HAREKETLİLİK TAMAMLANDIKTAN SONRA

(OFİSİMİZE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER)

 • Learning / Traineeship Agreement “After the Mobility”: Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından imzalanarak onaylanması. (Staj hareketliliği için “After the Mobility” bölümünde yer alan ve staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümünün de doldurulmuş olması önemlidir.)  

 • Katılım Sertifikası: Karşı kurum tarafından verilen ve nihai hareketlilik tarihlerini belirten imzalı/mühürlü belge.

 • Pasaport yurda giriş-çıkış damgalarını içeren sayfanın ve uçak biletlerinin fotokopisi

 • Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması zorunludur.

 • Özel durumlar (varsa): Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler),

 • Öğrenim hareketliliği için transkript: Hareketlilik tamamlandıktan sonra iş akışında belirtildiği gibi transkript, akademik onay formu ve öğrenim anlaşmasını bölüm başkanlığına sunmanız ve ilgili adınları takip etmeniz gereklidir. Akademik tanınma süreci iş akışına buradan ulaşabilirsiniz.  

Lütfen daha detaylı bilgi için Erasmus Uygulama El Kitabını inceleyiniz.