Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Başvuru Takvimi

2021/2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ/PERSONEL HAREKETLİLİĞİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

16.11.2020- 09.12.2020

Erasmus yabancı dil sınavı başvuru tarihleri

12.12.2020

Erasmus yabancı dil sınavı

Yabancı Diller Yüksekokulu ve Erasmus Koordintörlüğü Web sayfasında duyurulacaktır

Erasmus yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı

23.12.2020

Erasmus başvuru ilanının yayınlanması

19.02.2021

Başvurular için son tarih

08.03.2021-12.03.2021

Değerlendirme sonuçlarının ilanı

15.03.2021- 19.03.2021

Erasmus+'a hibeli başvuru yapıp hak kazanamayan öğrencilerin,  hibesiz olarak faydalanmak için dilekçelerinin alınması

15.03.2021-19.03.2021

Değerlendirme sonuçlarına itiraz dilekçelerinin alınması

16.04.2021

2021/2022 akademik yılında hareketliliğe katılmak üzere seçilen öğrencilerin / personelin haklarından feragat etmek isteyenlerin dilekçe teslim için son tarih

19.04.2021

Bölüm koordinatörlerinin Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilerin bilgilerini (Nomination Sheet) karşı kuruma bildirmesi ve öğrencinin davet mektubu alması için öğrenciye destek olması bu tarihten itibaren başlar. Başvuru tarihlerinin kaçırılmaması için öğrencinin ve koordinatörlerin anlaşma listesinde belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmesi önem arz etmektedir.