Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Başvuru Takvimi

2021/2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM/STAJ/PERSONEL HAREKETLİLİĞİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

13.12.2021- 03.01.2022

Erasmus yabancı dil sınavı başvuru tarihleri

08.01.2022

Erasmus yabancı dil sınavı

Yabancı Diller Yüksekokulu ve Erasmus Koordintörlüğü Web sayfasında duyurulacaktır

Erasmus yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı

17.01.2022

Erasmus başvurularının başlaması

04.03.2022

Başvurular için son tarih

15.03.2022-18.03.2022

Değerlendirme sonuçlarının ilanı

21.03.2022- 23.03.2022

Değerlendirme sonuçlarına itiraz dilekçelerinin alınması

28.03.2022-31.03.2022

Erasmus+'a hibeli başvuru yapıp hak kazanamayan öğrencilerin,  hibesiz olarak faydalanmak için dilekçelerinin alınması

15.04.2022

2021/2022 akademik yılında hareketliliğe katılmak üzere seçilen öğrencilerin / personelin haklarından feragat etmek isteyenlerin dilekçe teslim için son tarih

19.04.2022

Bölüm koordinatörlerinin Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilerin bilgilerini (Nomination Sheet) karşı kuruma bildirmesi ve öğrencinin davet mektubu alması için öğrenciye destek olması bu tarihten itibaren başlar. Başvuru tarihlerinin kaçırılmaması için öğrencinin ve koordinatörlerin anlaşma listesinde belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat etmesi önem arz etmektedir.