Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Avrupa Birliği’nin 2014-2020 döneminde faaliyet gösterecek olan eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programları  “Erasmus+ Programı” adıyla tek çatı altında toplanarak yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.

Erasmus+ Programının amacı bireylerin kişisel becerilerinin geliştirilmesine ve istihdam edilebilirlik oranlarının yükseltilmesine yardımcı olmaktır. Özellikle Yükseköğretim alanında programın temel hedefleri yükseköğretimde kalitenin arttırılması ve yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle ve iş dünyası ile işbirlikleri geliştirmelerini teşvik etmek olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ Programı, öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmeleri; akademik ve idari personelin yurtdışı tecrübeleri ile mesleki birikimlerini arttırmaları; yükseköğretim kurumlarının işletmelerle işbirliği projeleri geliştirmeleri gibi başlıca faaliyet alanlarında destekler sunmaktadır.

Uluslararası bir üniversite olma hedefiyle kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2014-2020 dönemi için Erasmus+ programlarına katılımı sağlayan Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesini (Erasmus Charter forHigherEducation- ECHE) alarak uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Erasmus+ Programı öğrenci ve personel değişimi hakkında ayrıntılı bilgi için

2023 Dönemi Erasmus El Kitabı'nı inceleyebilirsiniz.

ERASMUS Anlaşmalarımızın listesi için tıklayınız.

Akademik Birim Erasmus Koordinatörlerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.