ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ STAJ BAŞVURUSU

07.12.2018

EĞİTİM HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN!

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları 21/12/2018 – 11/02/2019 tarihleri arasında alınacaktır. (2018-2020 Dönemi Hibe Sözleşme numarası: 2018-1-TR01-KA103-051776)

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 • Yabancı Dil puanı YDS’den en az 60 olmalıdır. Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer sınavlar, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süreleri hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Not: Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin İYS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. İngilizce YDS  (60 puan) veya eşdeğer sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan ve tarihi daha sonra ilan edilecek olan Seviye Belirleme Sınavına girebilirler. Bu sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • 2019 yılında mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde staj yapmak üzere bu çağrıda başvuru yapabilirler. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

-Faaliyet Süresi Ne Kadar?

 • Staj Hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet 2 aydan kısa olamaz.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir.

 • Staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin staj faaliyetlerini 2019 yaz tatilinde en az 2 ay olmak üzere yapmaları gerekmektedir. Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularında bunu belirtmeleri ve akademik birimlerince onaylanmış olması kaydıyla faaliyetten faydalanabilirler.

-Hangi Kurumlara Staj İçin Gidilebilir?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • AB Programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar.

-Staj Yerini Nasıl Bulabilirim?

Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumları bulmak, onlarla gereken yazışmaları yapmak ve kabul mektuplarını almaktan kendileri sorumludurlar.

-Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi                                : %50

Dil Seviyesi                                                    :%50

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan  (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan

-Kontenjanlar

Üniversitemize verilen hibe miktarına göre toplam kontenjan 9 öğrenci ile sınırlıdır. Toplam kontenjanın akademik birimlere tahsisi yapılan başvurulara göre değerlendirilecektir. Öğrenim hareketliliğine yeterli başvurunun yapılmaması halinde staj hareketliliğinin kontenjan sayıları arttırılabilir.

-              Hibe miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

-Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yukarıda faaliyete ilişkin yer alan bilgileri dikkatlice okuduktan sonra

Belgelerinizi 21/12/2018 – 11/02/2019 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz. Öğrencilerin Staj faaliyetine seçilebilmeleri için gitmek istedikleri kurumdan Staj Kabul Mektubu edinmeleri şarttır.

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Güney Yerleşke, B Blok Zemin Kat BZ-04

Tel: 0216 280 20 34 E-mail: intero@medeniyet.edu.tr