ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS STAJ BAŞVURUSU

21.11.2017

EĞİTİM HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK BU FIRSATI DEĞERLENDİRİN!

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

2018 Yılı Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları 11/12/2017 – 02/02/2018 tarihleri arasında alınacaktır.

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
  • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP)

döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

  • 2017 veya 2018 yılında mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde staj yapmak üzere bu çağrıda başvuru yapabilirler.

-Faaliyet Süresi Ne Kadar?

  • Staj Hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet 2 aydan kısa olamaz.
  • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir.

  • Staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin staj faaliyetlerini 2018 yaz tatilinde en az 2 ay olmak üzere yapmaları gerekmektedir. Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularında bunu belirtmeleri ve akademik birimlerince onaylanmış olması kaydıyla faaliyetten faydalanabilirler.

-Hangi Kurumlara Staj İçin Gidilebilir?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

  • Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
  • AB Programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar.

-Staj Yerini Nasıl Bulabilirim?

Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumları bulmak, onlarla gereken yazışmaları yapmak ve kabul mektuplarını almaktan kendileri sorumludurlar.

-Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi                                : %50

Dil Seviyesi*                                       :%50

* Staj hareketliliği için yabancı dil ön koşulu bulunmamakla birlikte, mevcut başvurularda dil yeterliliği olanlar öncelikli olarak sıralamaya tabi tutulur.

Gidilecek kurumun öğrenim dili veya İngilizce dilinden YDS  (60 puan) veya eşdeğer sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan ve tarihi daha sonra ilan edilecek olan Seviye Belirleme Sınavına girebilirler.

Şehit ve gazi çocukları:   +15 puan

Engelli öğrenci (Engelliliğini belgelendirmesi durumunda):             +10 puan

Daha önce yararlanma:  -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

-Kontenjanlar

Mevcut hibe miktarı kapsamında akademik birimlere ayrılan kontenjan bilgileri aşağıda yer almaktadır. Öğrenim hareketliliğine yeterli başvurunun yapılmaması halinde staj hareketliliğinin kontenjan sayıları arttırılabilir. Benzer şekilde, staj hareketliliğinde yeterli başvuru yapılmayan fakülte/enstitülerin kontenjanı diğer fakültelere dağıtılabilir.  

Fakülte                                                                     Kontenjan

Edebiyat Fakültesi                                                           2

Siyasal Bilgiler Fakültesi                                                 1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri                                     1

Hukuk Fakültesi                                                                                1

Tıp Fakültesi                                                                       1

Turizm Fakültesi                                                               1

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi                       1

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                 1

Fen Bilimleri Enstitüsü                                                    1

Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                1

-Hibe Miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,  Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

-Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yukarıda faaliyete ilişkin yer alan bilgileri dikkatlice okuduktan sonra

Belgelerinizi 11 Aralık 2017 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz. Öğrencilerin Staj faaliyetine seçilebilmeleri için gitmek istedikleri kurumdan Staj Kabul Mektubu edinmeleri şarttır.

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Güney Yerleşke, B Blok Zemin Kat BZ-04

Tel: 0216 280 20 34 E-mail: intero@medeniyet.edu.tr