ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (DERS VERME-EĞİTİM ALMA) BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

18.01.2018

2018 Yılı

 Erasmus+ Personel Hareketliliği (Ders Verme/Eğitim Alma) Başvuruları

2017-2018 akademik yılı için Erasmus+ Programı kapsamında Personel ders verme ve eğitim alma faaliyeti başvuruları açılmıştır. Başvurular 22 Ocak 2018 - 05 Mart 2018 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır.

Program, yükseköğretim personelinin pedagojik becerilerini artırmaya ve iş pratiği bilgisi elde etmeye yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir eğitime katılmaları (konferanslar hariç), ya da işbaşı eğitimi veya izleme yapmaları faaliyetleri desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?     

Erasmus+ Hareketlilik faaliyeti kapsamında ders verme hareketliliğine ders verme yükümlülüğü olan akademik personel; eğitim alma hareketliliğine akademik ve idari personel başvurabilir.

Faaliyet Süresi

Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Ancak Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak her bir katılımcıya en fazla 5 günlük hibe ödenecektir.

Ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

Hareketlilik süreci 16 Nisan 2018’de başlar ve  20 Mayıs 2019’da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ders vermekle yükümlü akademik personel olmak,
 2. En az B1 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olmak,
 3. Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması. İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız...
 4. Engelli personel önceliklendirilir.
 5. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.

Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

1) İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik veya idari personeli olmak,

2) Tercihen, en az B1 düzeyinde yabancı dil seviyesine sahip olmak (eğitim alma faaliyeti başvuruları için dil puanı ön koşul olmamakla birlikte, dil puanı olanlar aşağıdaki puan tablosundaki gibi önceliklendirilir).

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4) Engelli personel önceliklendirilir.

5) Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.

Kontenjan Bilgileri:

Ders verme faaliyeti için 7 personel (35 gün)

Eğitim alma faaliyeti için 5 personel (24 gün)

Başvuruda İstenen Belgeler: 

 • Başvuru formu.
 • Kabul Belgesi (Her başvuru sahibinin hareketlilik gerçekleştireceği kurumdan kabul belgesi edinmesi gerekmektedir)
 • Dil yeterlilik belgesi ya da yabancı dilde/yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma.

Başvuru Tarihi ve Şekli

22 Ocak 2018-05 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru formu ve istenen belgeleri Erasmus Programı Koordinatörlüğü Ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirme Puanları

Başvuru koşullarını sağlayan başvurular Sıralama Puanı esas alınarak değerlendirilir. Sıralama Puanı hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir.

Ders Verme

Kriter

Sıralama Puanı Etkisi

Programdan ilk defa faydalanacak olan personel

+10

Programdan ilk defa faydalanacak olan fakülte/enstitü/bölüm/anabilim dalından yapılan başvuru

+10

Dil Puanı

Dil puanı x %20

Birim Erasmus koordinatörü veya yardımcısı

+10

Daha önce hareketlilikte bulunulmayan bir ülkeye gidiliyorsa

+10

Engelli personel

+10

Gazi personel ile gazi ve şehit yakını personel

+10

Eğitim Alma

Kriter

Sıralama Puanı Etkisi

Programdan ilk defa faydalanacak olan personel

+10

Programdan ilk defa faydalanacak olan birimden yapılan başvuru

+10

İdari personel

+20

Dil puanı

Dil puanı x %10

Daha önce hareketlilikte bulunulmayan bir ülkeye gidiliyorsa

+10

Engelli personel

+10

Gazi personel ile gazi ve şehit yakını personel

+10

Hibe Miktarı

Personel hareketliliği için ödenecek günlük hibe miktarı ve seyahat desteği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

 1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

 1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*

126

 1. Grup Program Ülkeleri

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

 1. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

* 2. Grup ülkeler içinde yer alan Türkiye seçeneği yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılacaktır.  Yurtdışından ders vermek üzere personel davet edecek birimlerin de davetlinin CV’si ve davet mektupları ile başvuru yapabilirler.

Seyahat desteği Mesafe hesaplayıcısı aracı kullanılarak hesaplanmaktadır.

Mesafe Hesaplayıcısı için http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €