Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Erasmus KA131 Personel Hareketliliği Nihai Sonuçları

11.04.2023

2022-1-TR01-KA131-HED-000053333 nolu Erasmus+ Projesi kapsamında yapılan Personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketlilikleri başvuru sonuçları için süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. Sonuç listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nihai Sonuç Listesi için tıklayınız.

Personel Ders Verme Hareketliliği Nihai Sonuç Listesi için tıklayınız.

Önemli Not!!!

Hibeli (Asil) olarak hak kazanamayıp Yedek olarak listelerde yer alan personelin Hibesiz olarak Hareketlilikten faydalanabilmeleri için dilekçelerini 12-20 Nisan 2023 tarihleri arasında elden Uluslararası Ofise veya e-posta ile intero@medeniyet.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Hak kazanmasına rağmen hareketliliğe katılmayacak olan personelin yukarıda belirtilen tarihler arasında (12-20 Nisan 2023) feragat dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen süre içerisinde feragat dilekçesi göndermeyen personele bir sonraki Erasmus başvurularında puan eksiltmesi uygulanabilecektir.

İmzalı Dilekçe olarak sunulmayan beyanlar dikkate alınmayacaktır.