Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Erasmus ile İspanya'ya Gidecek Öğrencilerin Dikkatine

12.04.2021

İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan Nota'da, İspanya'ya
gidecek öğrencilere ilişkin aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.
- AB üye ülkelerinde veya Schengen ülkelerinde derslere katılacak öğrencilerin, öğrenci
vizesine ve sağlık sigortasına sahip olmaları durumunda dersler başlamadan 15 günden az bir
süre önce veya dersler başladıktan sonra ülkeye girişlerine izin verilecektir.
- İspanya'ya girişte, bütün öğrenciler sınır makamlarına bir eğitim kurumuna kayıtlı olduklarını
gösterir belge ve sağlık sigortası ibraz etmekle yükümlüdür.
- İspanya'da kalış süresi 90 günü geçecekse, öğrenci vizesi veya öğrenci ikamet izni
bulundurulması gereklidir. Kalış süresi 90 günden az ve derslerin "yüz yüze" olarak işlenmesi
durumunda, Schengen Vizesi ile ülkeye giriş yapılması gerekmektedir.
- Hizmet veya hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarının eğitim kurumuna kayıtlı olduklarını
gösterir belge ve sağlık sigortası ibraz etmeleri yeterli olacaktır.