Erasmus Programı Koordinatörlüğü

ERASMUS+ 2022-2023 DÖNEMİ DOKTORA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

07.01.2022

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Doktora Hareketliliği Başvuruları 17/01/2022 – 04/03/2022  tarihleri arasında alınacaktır. (2022-2023 Dönemi Hibe Sözleşme numarası: 2021-1-TR01-KA131-HED-000002989)

  • Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)* yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

*“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

  • Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi için Erasmus El kitabını inceleyiniz.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde doktora programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
  • Akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
  • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın).
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
  • Staj hareketliliği gerçekleştirilecekse Kabul Mektubu sunmak

Değerlendirme

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan8

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan9

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan10

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

  1. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
  2. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
  3. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Kontenjanlar

Üniversitemize verilen hibe miktarına göre toplam kontenjan 1 öğrenci olarak öngörülmektedir. Bu kontenjan nihai, olmayıp esas kontenjan başvurulardan sonra yapılacak olan Komisyon Toplantısınca kesinleşecektir.

ÖNEMLİ NOT: Bu kontenjan miktarı tahmini olup öğrenim ve staj hareketliliğine başvuru sayılarına göre değerlendirme komisyonu tarafından tekrar değerlendirilip kesinleştirilecektir.

Hibe Miktarları

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 Avro

-Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yukarıda faaliyete ilişkin yer alan bilgileri dikkatlice okuduktan sonra

Belgelerinizi 17/01/2022 – 04/03/2022 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz.

İletişim Bilgileri

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016

Kadıköy, İSTANBUL

Tel: 0216 280 20 15 / 0216 280 22 08

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr