Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Erasmus+ 2021-2022 Güz Dönemi̇ Öğreni̇m Hareketli̇li̇ği̇ Başvuruları

23.12.2020

ERASMUS+ 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2021-2022 Güz Yarıyılı Erasmus Öğrenme Hareketliliği Başvuruları 11/01/2021 – 19/02/2021 tarihleri arasında alınacaktır. (2021-2022 Dönemi Hibe Sözleşme numarası: 2020-1-TR01-KA103-080975)

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • Başvurulan bölümde ikili anlaşmaların mevcut olması. Anlaşma listesi için tıklayınız.
 • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın
 • Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin İYS puanının geçerlilik süresi 3 yıldır.   
 • Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler öğrenim hareketliliğinden faydalanamayacağı için hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.

-Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi                                : %50

Dil Seviyesi*                                                  : %50

 • Gidilecek kurumun öğrenim dili veya İngilizce dilinden YDS  (65 puan) veya eşdeğer sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmış olan Seviye Belirleme sınavı sonucunu beyan edebilirler. Bu sınavdan en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan

-Pandemi Döneminde Nasıl Başvuru Yapabilirim?

ONLINE SÜREÇ: Öğrenci TEK BİR E-MAİLDE (ayrı ayrı gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır) tüm gerekli aşağıda belirtilmiş belgelerini 11/01/2021 – 19/02/2021 tarihleri arasında intero@medeniyet.edu.tr adresine Bölümü’nün akademik koordinatörünü de CC’de tutarak e-mail olarak göndermelidir.

1)Başvuru formu (indirmek için tıklayınız) eksiksiz olarak doldurulup (resim, imza) PDF olarak

2) Güncel Transkript Belgesi: (Öğrenci işlerinden alınmış olmalı, E-imzalı olabilir)

           -ÖBS – Kullanıcı İşlemleri -  Belge Talebi -  e imzalı Transkript belgesi-

3) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS)

Öğrenci eğer İMÜ Erasmus Dil Sınavı sonucunu kullanacak ise veya İYS (3 yıl geçerliliği olan) sonucunu kullanacak ise Başvuru formunda sınavı ve notunu belirtmesi yeterlidir.

Bölümün akademik koordinatörünün de Uygundur e-mailinin intero@medeniyet.edu.tr adresine ulaşması neticesinde başvurunuzun Online olarak alındığı bilgisi sizlere e-mail olarak iletilecektir. Uluslararası ofisten e-mail olarak kabul bilgisini almamanız durumunda başvurunuzdan kaynaklı bir problem olabilir. 17 Şubat 2021 tarihinden sonra olmayacak şekilde intero@medeniyet.edu.tr adresine bölüm koordinatörünüze CC’leyerek mail atınız.

POSTA SÜRECİ: Orijinal belgeler ofisimizin aşağıdaki adresine iadeli taahhütlü olarak postalanmalı, postaların ofisimize 26 Şubat 2021 tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir.

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Ofis, Dumlupınar Mah, Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016, Kadıköy, İSTANBUL

ÖNEMLİ NOT: Online başvuru süreçlerini 19/02/2021 tarihine kadar gerçekleştirip onay e-maili almamış olan adayların başvuruları daha sonraki tarihlerde hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

GÜNCEL NOT: Evraklarını elden teslim etmek isteyen öğrenciler Online ve Posta Sürecini takip etmeksizin orjinal başvuru belgelerini (bölüm koordinatörü imzalarını da alarak) 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar elden Uluslararası Ofise teslim etmelidirler. Ofisimiz haftaiçi 10:00-16:00 arasında açıktır.

-Pandemi Döneminde Öğrenim Hareketliliği Süreci

-Pandemi durumundan kaynaklı olarak 2021/2022 Güz dönemi için hareketliliklerin fiziksel olarak başlamasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak istisnai durum olarak hareketlilik gerçekleştirilecek ülkeye yönelik seyahat kısıtlılıkları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklar, karşı üniversitenin öğrenci kabul edip etmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu istisnai durumlar vuku bulması durumunda hareketlilikler sanal başlayabilir ve salgının seyrine göre fiziksel hareketliliğe evrilebilir veya yine salgının seyrine göre sanal bitebilir. Bu ihtimaller öğrencilere sunularak nihai karar öğrencilere bırakılmaktadır. 

-Öğrenim hareketliliğinin çevrimiçi başlayıp çevrimiçi devam etmesi ve tamamlanması durumunda öğrenci fiziksel hareketlilik gerçekleştirmediği için öğrenciye hibe ödemesi yapılmaz.

-Güncel duyurular ile ilgili ilerleyen zamanlarda öğrenim hareketliliğine hak kazanan öğrencilere bilgilendirme yapılacaktır.

-Bölüm ve Kontenjan Bilgileri

Üniversitemiz bünyesinde 10 fakülte, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü mevcuttur. Hareketlilik hibesi sağlayabileceğimiz 11 öğrenim hareketliliği için öngörülen kontenjan dağılımı her fakülte/enstitüden birer (1) öğrenci olacaktır. Bu kontenjan dağılımı tahmini olup başvurulara göre değerlendirme komisyonu tarafından kesinleştirilecektir. Öğrenim için hibe almaya hak kazanan öğrencilere bir dönem için hibe ödemesi yapılacaktır.

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar ve kontenjan bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Not 1: İkili anlaşmalarda belirtilen rakamlar gönderilecek öğrenci sayısını temsil etmemektedir. Anlaşmada öngörülen gönderilebilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir.

Not 2: Daha detaylı bilgi için 2020 Erasmus+ El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

-              Hibe miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

İletişim Bilgileri

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dumlupınar Mah, Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016

Kadıköy, İSTANBUL

Tel: 0216 280 20 16 / 0216 280 22 08

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr