Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Erasmus+ 2021-2022 Dönemi̇ Staj Hareketli̇li̇ği̇ Başvuruları

23.12.2020

ERASMUS+ 2021-2022 DÖNEMİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları 11/01/2021 – 19/02/2021  tarihleri arasında alınacaktır. (2021-2022 Dönemi Hibe Sözleşme numarası: 2020-1-TR01-KA103-080975)

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın).

Not: Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin İYS puanının geçerlilik süresi 3 yıldır. İngilizce YDS  (65 puan) veya eşdeğer sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmış olan Seviye Belirleme Sınavı sonucunu beyan edebilirler. Bu sınavdan en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • 2021 yılında mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde staj yapmak üzere bu çağrıda başvuru yapabilirler. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

-Faaliyet Süresi Ne Kadar?

 • Staj Hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet 2 aydan kısa olamaz.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir.

 • Staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin staj faaliyetlerini 2021 yaz tatilinde en az 2 ay olmak üzere yapmaları gerekmektedir. Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularında bunu belirtmeleri ve akademik birimlerince onaylanmış olması kaydıyla faaliyetten faydalanabilirler.

-Hangi Kurumlara Staj İçin Gidilebilir?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • AB Programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar.

-Staj Yerini Nasıl Bulabilirim?

Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumları bulmak, onlarla gereken yazışmaları yapmak ve kabul mektuplarını almaktan kendileri sorumludurlar.

-Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi                                : %50

Dil Seviyesi                                                    :%50

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan  (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan

          -Pandemi Döneminde Nasıl Başvuru Yapabilirim?

ONLINE SÜREÇ: Öğrenci TEK BİR E-MAİLDE tüm gerekli aşağıda belirtilmiş belgelerini 11/01/2021 – 19/02/2021 tarihleri arasında intero@medeniyet.edu.tr adresine Bölümü’nün akademik koordinatörünü de CC’de tutarak e-mail olarak göndermelidir.

1)Başvuru formu (indirmek için tıklayınız) eksiksiz olarak doldurulup (resim, imza) PDF olarak

2) Güncel Transkript Belgesi: (Öğrenci işlerinden alınmış olmalı, E-imzalı olabilir)

          -ÖBS – Kullanıcı İşlemleri -  Belge Talebi -  e imzalı Transkript belgesi-

3) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS)

Öğrenci eğer İMÜ Erasmus Dil Sınavı sonucunu kullanacak ise veya İYS (3 yıl geçerliliği olan) sonucunu kullanacak ise Başvuru formunda sınavı ve notunu belirtmesi yeterlidir.

4) Öğrencilerin Staj faaliyetine seçilebilmeleri için gitmek istedikleri kurumdan Staj Kabul Mektubu edinmesi ve başvuru aşamasında sunması gerekmektedir.

Bölümün akademik koordinatörünün de Uygundur e-mailinin intero@medeniyet.edu.tr adresine ulaşması neticesinde başvurunuzun Online olarak alındığı bilgisi sizlere e-mail olarak iletilecektir. Uluslararası ofisten e-mail olarak kabul bilgisini almamanız durumunda başvurunuzdan kaynaklı bir problem olabilir. 17 Şubat 2021 tarihinden sonra olmayacak şekilde intero@medeniyet.edu.tr adresine bölüm koordinatörünüze CC’leyerek mail atınız.

POSTA SÜRECİ: Orijinal belgeler ofisimizin aşağıdaki adresine iadeli taahhütlü olarak postalanmalı, postaların ofisimize 26 Şubat 2021 tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir.

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Ofis, Dumlupınar Mah, Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016, Kadıköy, İSTANBUL

 • ÖNEMLİ NOT: Online başvuru süreçlerini 19/02/2021 tarihine kadar gerçekleştirip onay e-maili almamış olan adayların başvuruları daha sonraki tarihlerde hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

GÜNCEL NOT: Evraklarını elden teslim etmek isteyen öğrenciler Online ve Posta Sürecini takip etmeksizin orjinal başvuru belgelerini (bölüm koordinatörü imzalarını da alarak) 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar elden Uluslararası Ofise teslim etmelidirler. Ofisimiz haftaiçi 10:00-16:00 arasında açıktır.

-Pandemi Döneminde Staj Hareketliliği Süreci

-Pandemi durumundan kaynaklı olarak staj hareketliliklerin fiziksel olarak başlamasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak istisnai durum olarak hareketlilik gerçekleştirilecek ülkeye yönelik seyahat kısıtlılıkları, yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarına yönelik kısıtlılıklar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu istisnai durumlar vuku bulması durumunda hareketlilikler sanal başlayabilir ve sanal olarak devam edip tamamlanabilir. Öğrencinin fiziksel hareketlilik gerçekleştirmediği stajlar için öğrenciye hibe ödemesi yapılmaz.

-Güncel duyurular ile ilgili ilerleyen zamanlarda staj hareketliliğine hak kazanan öğrencilere bilgilendirme yapılacaktır.

-Kontenjanlar

Üniversitemize verilen hibe miktarına göre toplam kontenjan 7 öğrenci olarak öngörülmektedir. Şu aşamada öngörülen kontenjan dahilinde fakülte/enstitü bazında dağılım söz konusu değildir. Fakülte/enstitü bazında gelen tüm öğrenci başvuruları sıralamaya tabi tutularak ilk 7 öğrenci staj hakkına sahip olacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu kontenjan miktarı tahmini olup öğrenim ve staj hareketliliğine başvuru sayılarına göre değerlendirme komisyonu tarafından tekrar değerlendirilip kesinleştirilecektir.

-              Hibe miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

İletişim Bilgileri

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dumlupınar Mah, Güney Yerleşke, C Blok, Zemin Kat, C016

Kadıköy, İSTANBUL

Tel: 0216 280 20 16 / 0216 280 22 08

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr