Erasmus Programı Koordinatörlüğü

ERASMUS+ 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

06.02.2020

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları 06/01/2020 – 19/02/2020  tarihleri arasında alınacaktır. (2019-2021 Dönemi Hibe Sözleşme numarası: 2019-1-TR01-KA103-069439)

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 veya eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın).

Not: Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin İYS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. İngilizce YDS  (65 puan) veya eşdeğer sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılmış olan Seviye Belirleme Sınavı sonucunu beyan edebilirler. Bu sınavdan en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • 2020 yılında mezun olacak durumda olan öğrenciler mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde staj yapmak üzere bu çağrıda başvuru yapabilirler. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

-Faaliyet Süresi Ne Kadar?

 • Staj Hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır. Faaliyet 2 aydan kısa olamaz.
 • Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora) Erasmus+ öğrenci hareketliliği süreleri toplamda 12 ayı geçemez.  Her öğrenim kademesinde bu süre ayrı ayrı 12 aydır. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir.

 • Staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin staj faaliyetlerini 2020 yaz tatilinde en az 2 ay olmak üzere yapmaları gerekmektedir. Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde staj yapmak isteyen öğrenciler, başvurularında bunu belirtmeleri ve akademik birimlerince onaylanmış olması kaydıyla faaliyetten faydalanabilirler.

-Hangi Kurumlara Staj İçin Gidilebilir?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği Kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • AB Programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar.

-Staj Yerini Nasıl Bulabilirim?

Öğrenciler, staj yapmak istedikleri kurumları bulmak, onlarla gereken yazışmaları yapmak ve kabul mektuplarını almaktan kendileri sorumludurlar.

-Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi                                : %50

Dil Seviyesi                                                    :%50

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan  (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan

-Kontenjanlar

Üniversitemize verilen hibe miktarına göre toplam kontenjan 11 öğrenci ile sınırlıdır. Üniversitemiz bünyesinde 10 fakülte, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü mevcuttur. Hareketlilik hibesi sağlayabileceğimiz 11 staj hareketliliği için öngörülen kontenjan dağılımı her fakülte/enstitüden birer (1) öğrenci olacaktır. Bu kontenjan dağılımı tahmini olup başvurulara göre değerlendirme komisyonu tarafından kesinleştirilecektir.

-              Hibe miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

-Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yukarıda faaliyete ilişkin yer alan bilgileri dikkatlice okuduktan sonra

Belgelerinizi 06/01/2020 – 19/02/2020 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz. Öğrencilerin Staj faaliyetine seçilebilmeleri için gitmek istedikleri kurumdan Staj Kabul Mektubu edinmeleri şarttır.

İletişim Bilgileri

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke, F Blok, Zemin Kat, F017

Ünalan, İSTANBUL

Tel: 0216 280 20 16 / 0216 280 22 08

E-posta: intero@medeniyet.edu.tr