ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

07.12.2018

EĞİTİM HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

2019-2020 Güz Yarıyılı Erasmus Öğrenme Hareketliliği Başvuruları 21/12/2018 – 11/02/2019 tarihleri arasında alınacaktır. (2018-2020 Dönemi Hibe Sözleşme numarası: 2018-1-TR01-KA103-051776)

-Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.
 • Başvurulan bölümde ikili anlaşmaların mevcut olması. Anlaşma listesi için tıklayınız.
 • Yabancı Dil puanının YDS’den en az 60 veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer sınav sonuçları (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın
 • Üniversitemizde hazırlık okumuş olan öğrencilerin İYS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır   
 • Lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler öğrenim hareketliliğinden faydalanamayacağı için hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.

-Değerlendirme

Akademik başarı düzeyi                                : %50

Dil Seviyesi*                                                  : %50

 • Gidilecek kurumun öğrenim dili veya İngilizce dilinden YDS  (60 puan) veya eşdeğer sınav sonucu olmayan öğrenciler, İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan ve tarihi daha sonra ilan edilecek olan Seviye Belirleme sınavına gireceklerdir. Bu sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan

-Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Yukarıda faaliyete ilişkin yer alan bilgileri dikkatlice okuduktan sonra

Belgelerinizi eksiksiz olarak 21/12/2018 – 11/02/2019 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ne teslim ediniz.

-Bölüm ve Kontenjan Bilgileri

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar ve kontenjan bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Not 1: Bu rakamlar gönderilecek öğrenci sayısını temsil etmemektedir. Anlaşmada öngörülen gönderilebilecek azami öğrenci sayısını göstermektedir. Fakültelerin kontenjanları ayrıca ilan edilecek ve öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılacaktır.

Not 2: Daha detaylı bilgi için 2018 Erasmus+ El Kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

-              Hibe miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Erasmus Programı Koordinatörlüğü

Güney Yerleşke, B Blok Zemin Kat BZ-04

Tel: 0216 280 20 34 E-mail: intero@medeniyet.edu.tr