Erasmus Programı Koordinatörlüğü

2019 KA103 Projesi Erasmus+ Personel Hareketliliği (Ders Verme/Eğitim Alma) Başvuruları

11.02.2022

2019-1-TR01-KA103-069439 projesi için Erasmus+ Programı kapsamında kalan hibenin kullanılması adına Personel ders verme ve eğitim alma faaliyeti başvuruları başlıyor.

 Başvurular 11 Şubat 2022 – 07 Mart 2022 tarihleri arasında Erasmus Programı Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır.

Program, yükseköğretim personelinin pedagojik becerilerini artırmaya ve iş pratiği bilgisi elde etmeye yönelik faaliyetleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi veya izleme yapmaları faaliyetleri desteklenmektedir.

***2019-1-TR01-KA103-069439 Projesi için başvurular alındığı ve bu proje kapsamında değerlendirileceğinden detaylı bilgi ve koşullar için 2019 el kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?     

Erasmus+ Hareketlilik faaliyeti kapsamında ders verme hareketliliğine ders verme yükümlülüğü olan akademik personel; eğitim alma hareketliliğine akademik ve idari personel başvurabilir.

Faaliyet Süresi

Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Ancak projemizden kalan hibenin kullanılması adına hibe ödenecek gün ve kişi sayısı başvurulara göre komisyon tarafından karar verilecektir.

Ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

Hareketlilik süreci 1 Nisan 2022’da başlar ve  20 Mayıs 2022’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

  1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ders vermekle yükümlü akademik personel olmak,
  2. Yabancı Dil puanının YDS’den en az 80 aldığını belgelemek veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer sınavlardan denk puana sahip olmak (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın). (Not: YÖKDİL sınavı da kabul edilmektedir ve YDS sınavı ile denktir.)  Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması. İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız...
  3. Engelli personel önceliklendirilir.
  4. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.

Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

1) İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik veya idari personeli olmak,

2)  Yabancı Dil puanının YDS’den en az 65 aldığını belgelemek veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer sınavlardan denk puana sahip olmak (Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın)

 (Not: YÖKDİL sınavı da kabul edilmektedir ve YDS sınavı ile denktir.)  

3) Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.

4) Engelli personel önceliklendirilir.

5) Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir.

Kontenjan Bilgileri:

Başvuru sayısına göre komisyon tarafından karar verilecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler: 

  • Başvuru formu.
  • Kabul Belgesi (Her başvuru sahibinin hareketlilik gerçekleştireceği kurumdan kabul belgesi edinmesi gerekmektedir)
  • Dil yeterlilik belgesi ya da yabancı dilde/yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma.

Başvuru Tarihi ve Şekli

11 Şubat 2022 – 07 Mart 2022 tarihleri arasında başvuru formu ve istenen belgeleri Erasmus Programı Koordinatörlüğü Ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirme Puanları

Başvuru koşullarını sağlayan başvurular Sıralama Puanı esas alınarak değerlendirilir. 

Ders Verme

Kriter

Sıralama Puanı Etkisi

Programdan ilk defa faydalanacak olan personel

+50

Programdan 1 kez faydalanmış olan personel

+ 40

Programdan 2 kez faydalanmış olan personel

+ 30

Programdan 3 kez faydalanmış olan personel

+ 20

Programdan 4 kez faydalanmış olan personel

+ 10

Programdan 5 kez faydalanmış olan personel

 0

Dil puanı

Dil Puanı x %20

Fakülte/ Enstitü Erasmus Koordinatörleri

+ 10

Daha önce hareketlilikte bulunulmayan bir ülkeye gidilmesi

+ 10

Engelli Personel (Lütfen aşağıda yer alan “Özel ihtiyaç desteği” bölümünü inceleyin)

+ 10

Gazi personel ile gazi ve şehit yakını personel

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

+10

Eğitim Alma

Kriter

Sıralama Puanı Etkisi

Programdan ilk defa faydalanacak olan personel

+50

Programdan 1 kez faydalanmış olan personel

+ 40

Programdan 2 kez faydalanmış olan personel

+ 30

Programdan 3 kez faydalanmış olan personel

+ 20

Programdan 4 kez faydalanmış olan personel

+ 10

Programdan 5 kez faydalanmış olan personel

 0

İdari personel

+ 10

Dil puanı

%15

Fakülte/ Enstitü Erasmus Koordinatörleri, Uluslararası Ofis Koordinatörü, Uluslararası Ofis çalışanları

+10

Daha önce hareketlilikte bulunulmayan bir ülkeye gidilmesi

+ 10

Engelli Personel (Lütfen aşağıda yer alan “Özel ihtiyaç desteği” bölümünü inceleyin)

+ 10

Gazi personel ile gazi ve şehit yakını personel

(Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.)

+10

Hibe Miktarı       

Personel hareketliliği için ödenecek günlük hibe miktarı ve seyahat desteği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Göre Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

  1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

  1. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,

Portekiz, Yunanistan

136

  1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. Yurtdışından ders vermek üzere personel davet edecek birimlerin de davetlinin CV’si ve davet mektupları ile başvuru yapabilirler.

Seyahat Desteği 

Mesafe hesaplayıcısı aracı kullanılarak hesaplanmaktadır.

Mesafe Hesaplayıcısı için http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180 €

500 - 1999 KM arası

275 €

2000 - 2999 KM arası

360 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

8000 KM ve üzeri

1500 €

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, katılımcıların Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmelerini temin etmeye yöneliktir.

Ek hibe


Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel, hareketliliği süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak ek hibeye başvurabilir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Özel İhtiyaç Desteği hibe başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır. Başvuru formunda, özel ihtiyaç desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen hibe, özel ihtiyaç desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?


Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

Nasıl Başvurulur?


Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Üniversitenizin Erasmus+ Ofisine veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus+ Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen özel ihtiyaç desteği olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevrimiçi araca bakınız: https://mapped.eu/

Diğer bilgiler için: