ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları

11.03.2019

2019-2020 Akademik yılı öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği ile personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği başvuruları, 11.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Erasmus Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek hareketliliğe katılacak öğrenciler ve personeller belirlenmiştir.

Öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğine başvuran öğrencilerimizin ve personellerimizin başvuruları Üniversitemiz Erasmus Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının %50'si ile yabancı dil puanının %50'si toplanarak fakülteler ve enstitümüz arasında ayrı ayrı sıralama yapılmıştır. Başvuru aşamasında YÖK tarafından kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından asgari 60 puan aldığını belgeleyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmış olup yabancı dil puanı olmayan öğrenciler için İMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce Dil sınavı yapılmış ve hareketliliğe başvuranlar arasında bu sınavdan 70 puan altı alan öğrenciler değerlendirmeye dâhil edilmemiştir. Öğrenim hareketliliğinde ve staj hareketliliğinde Üniversitemize ayrılan hibe miktarı ölçeğinde, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak en fazla sayıda öğrencimizin faydalandırılması sağlanmıştır. 

Kontenjanlar her akademik birime (Fakülteler ve Enstitü) ayrı ayrı paylaştırılmıştır. Asil adayların dağılımı her akademik birim içerisinde ve her programdan birer kişi olacak şekilde yapılmıştır. Fakültelere ve Enstitüye dağıtılan kontenjanlara komisyonca oybirliğiyle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir: 

Öğrenim hareketliliği için: Enstitü: 3, Siyasal Bilgiler Fakültesi: 2, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi: 2, Turizm Fakültesi: 1, Eğitim Bilimleri Fakültesi: 1, Hukuk Fakültesi: 1, Edebiyat Fakültesi: 1 öğrenci. 

Staj hareketliliği için: Tıp Fakültesi: 4, Enstitü: 1, Siyasal Bilgiler Fakültesi: 2, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi: 1, Edebiyat Fakültesi: 1 öğrenci. 

Asil adayların öğrenim veya staj faaliyetini gerçekleştirmemesi halinde ilgili akademik birimden puan sıralamasına göre bir sonraki sırada yer alan aday yedek olarak kabul edilmiştir. Yedekler öncelikle kendi akademik biriminde en yüksek puana sahip olanı, eğer yoksa lisans ve lisanüstü ayrımı yapılarak en yüksek puana sahip olanı şeklinde belirlenecektir. Asil adaylar haklarından feragat ettiği takdirde yedek adaylara bilgilendirme yapılacaktır. 

Başvuru şartlarını yerine getirerek hibesiz hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerin Erasmus Programı Koordinatörlüğümüze bir dilekçe ile başvurmaları halinde hareketliliğe katılabileceklerine Erasmus Değerlendirme Komisyonu tarafından karar verilmiştir. 

Seçilen öğrenci ve personellerin yapması gereken işlemler ile ilgili Erasmus+ sayfamızda gerekli bilgilendirmeler yer almakta olup buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği puan sonuç listesi için tıklayınız.

Öğrenci Staj Hareketliliği puan sonuç listesi için tıklayınız.

Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği puan sonuç listeleri için tıklayınız.