ERASMUS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2018-2019 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

03.01.2018

2018-2019 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Jean Monnet burs programıyla ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. Bunun için, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı ile kamu personeli, özel sektör çalışanı ile üniversite personeli ve öğrencilerine AB ülkelerinde eğitim alma fırsatı verilmektedir.

Program, diğer lisansüstü eğitim burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları destekleyecektir. Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedirler.

 Jean Monnet Burs Programından 2018-2019 akademik yılı içerisinde faydalanmak için son başvuru tarihi 23 Şubat 2018’dir. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr)  ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr)  internet sitelerinde yer almaktadır.